وسایل چاپ سیلک اسکرین شامل رنگ چاپ - کاردک
یا اسکویجی - کاغذ کالک - گیره چاپ - توری مخصوص
چاپ
- شابلون  و لاک حساس می باشد


ابتدا لایه نازکی از لاک حساس به نور را روی طوری شابلن
کشیده و با پرینت طرح که روی کاغذ کالک گرفته شده
درون دستگاه چاپ قرار می دهیم پس از اتمام نوردهی
شابلون را با فشار آب می شوییم تا طرح روی
آن حک شود

فروشگاه لوازم چاپ سیلک
با قیمت های رقابتی

09124526223
09381966964