چاپ روی نایلون ؛ تی شرت ؛ لباس ؛ مشماع ؛ شال
و روسری را چاپ سیلک می گویند از چاپ سیلک میتوان
بعنوان شغل خانگی با سرمایه کم نام برد


فضای مورد نیاز کم ؛ هزینه اولیه پایین و درآمد بالا
از مزیت های شغل چاپ سیلک است که باعث شده بسیاری از
کسانی که دنبال شغل خانگی یا شغل دوم می گردند
کار چاپ سیلک را شروع کنند

برای راه اندازی چاپ سیلک علاوه بر دستگاه به لوازم
چاپ و کامپیتر نیاز داریم

دستگاه چاپ سیلک
کار پردرآمد در منزل
یک سال گارانتی فول
آموزش رایگان
از 220 هزار تا 340 هزار تومان

09124526223
09381966964