چاپ روی پلاستیک و مشماع توسط دستگاه چاپ سیلک
انجام میگیرد چاپ سیلک ؛ چاپ رنگ توسط شابلن
می باشد که به آن چاپ شابلن نیز میگویند


شابلن چاپ سیلک از چهارچوبی چوبی یا فلزی تشکیل
شده که روی آنرا توری مخصوص چاپ پوشانده و طرح
روی توری شابلون حک میشود و پس از اینکه کاردک
رنگ را روی توری می کشیم طرح روی پلاستیک
منتقل میشود

دستگاه چاپ سیلک
با آموزش فارسی
یک سال گارانتی وده سال پشتیبانی
تامین مواد اولیه چاپ سیلک


از 220 هزار تا 400 هزار تومان

09124526223
09193519931