قیمت دستگاه چاپ سیلک از 220 هزار تومان تا
400 هزار تومان موجود است تفاوت قیمت دستگاه های
چاپ در سایز چاپ دستگاه است چاپ سیلک دستی را میتوان
برای شغل خانگی ؛ شغل دوم و کار در منزل در نظر گرفت


دستگاه های چاپ سیلک دستی در سه سایز متفاوت
تولید میشود که برای چاپ روی تمام سطوح صاف
و مسطح مناسب است

دستگاه چاپ سیلک دستی
سایز 20*25 سانت

220 هزار تومان

دستگاه چاپ سیلک
سایز 40*30 سانت

320 هزار تومان

دستگاه چاپ سیلک اسکرین
سایز چاپ 40*60 سانت

400 هزار تومان

بهمراه آموزش چاپ سیلک رایگان
تامین لوازم چاپ سیلک

09124526223
09193519931