دستگاه چاپ سیلک دستی برای شروع یک
شغل پردرآمد و زودبازده مناسب است چاپ
روی انواع سطوح صاف با دستگاه چاپ سیلک دستی
در فضای کوچک با سرمایه کم قابل انجام است

چاپ سیلک را میتوان در خانه و برای کارپردرآمد خانگی
در نظر گرفت خانم ها از این شغل برای کار در منزل و
آقایان برای شغل دوم در منزل استفاده می کنند

هزینه راه اندازی شغل خانگی چاپ سیلک کمتر
از 500 هزار تومان است و بازدهی و سود دهی
آن بسیار سریع می باشد چاپ سیلک برای
طرح کارآفرینی هم مناسب است

دستگاه چاپ سیلک
یک سال گارانتی فول
از 220 هزار تا 400 هزار تومان
آموزش رایگان چاپ سیلک

09124526223
09193519931