برای ساخت کلیشه چاپ سیلک از میز نور کلیشه سازی
استفاده میشود به این میز نورها , دستگاه چاپ سیلک
دستی
هم می گویند کلیشه چاپ از چهارچوبی چوبی
تشکیل شده که روی آن را توری مخصوص چاپ پوشانده
و به آن شابلون چاپ هم میگویند

طرز ساخت کلیشه چاپ بدین صورت است که
باید لایه نازکی از لاک حساس را روی توری شابلون
کشید و با پرینت درون دستگاه چاپ سیلک دستی
قرار داد سپس با فشار آب آن را شستشو داد تا
طرح روی آن چاپ شود

میز نور شابلون سازی
یک سال گارانتی فول
آموزش شابلون سازی رایگان
از 220 هزار تا 400 هزار تومان

09124526223
09193519931