قیمت دستگاه چاپ روی پلاستیک بر حسب
نوع دستی یا اتوماتیک بودن متفاوت است و از
220 هزار تومان تا 400 هزار تومان مدل دستی و
از 15 تا 20 میلیون تومان مدل اتوماتیک می باشد

چاپ روی تمام سطوح صاف و مسطح با دستگاه چاپ
روی پلاستیک
و مشماع و تیشرت که به آن چاپ سیلک
هم می گویند

چاپ تبلیغات و نوشته و آرم روی انواع پلاستیک
و ساک دستی  و کیف و جعبه مناسب برای بانوان
خانه دار
برای شغل خانگی و کار در منزل و همچنین
شغل دوم و شغل کوچک پردرآمد برای آقایان

09124526223
09193519931