چاپ سیلک روی تیشرت و نایلون و مشماع برای
شروع یک شغل خانگی پردرامد برای مردان و حتی
زنان خانه دار مناسب است این شغل علاوه بر درآمد بالا
به سرمایه کم و فضای کوچکی نیاز دارد

چاپ روی نایلون و تیشرت و مشماع در خانه با
دستگاه چاپ سیلک دستی که به آن دستگاه
چاپ خانگی
هم میگویند انجام میشود قیمت
دستگاه چاپ خانگی سیلک
از 220 هزار تومان
شروع میشود

برای شروع شغل خانگی چاپ سیلک مناسب مردان
در منزل علاوه بر دستگاه چاپ سیلک خانگی دستی
به لوازم چاپ سیلک خانگی و رنگ چاپ سیلک
نیاز داریم

دستگاه چاپ خانگی
آموزش چاپ خانگی  برای مردان
یک سال گارانتی فول
از 220 هزار تومان

09192510283
09124526223
09193519931